Kadının İnsan Hakları Projesi


Kadının İnsan Hakları Projesi, Türkiye'de, kadınların insan haklarıyla ilgili bilgi kaynakları oluşturmayı ve bunları Türkiye'nin her bölgesindeki kadınlara ulaştırmayı hedefleyen bağımsız / feminist bir araştırma - eylem projesidir.

1993 yılında kurulan proje, Müslüman Yasalar Altında Yaşayan Kadınlar (Women Living Under Muslim Laws-WLUML) adlı uluslararası kadın örgütüyle işbirliği içinde uluslararası Kadın ve Hukuk Projesi kapsamında da çalışmaktadır.

  • Projenin Amaçları

  • Tamamlanan Çalışmalar

  • Materyaller

  • Sürdürülen Çalışmalar
    Kadının İnsan Hakları Projesi