Kadının İnsan Hakları Projesi


SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR



 • YASAL OKUR-YAZARLIK PROJESİ:

  İstanbul Ümraniye'de, Ümraniye Kadın Merkezi ile işbirliği halinde yürütülen Kadının İnsan Hakları eğitim programı çerçevesinde, ilk etapta, bu bölgede yaşayan 15 kadın yasal hakları konusunda eğitimden geçirilmiştir. Daha sonra, bu kadınların aldıkları eğitimi, çeşitli mahallelerde oluşturulan eğitim gruplarına aktarmaları sağlanmıştır. Bu, tabanda gerçekleştirilen insan hakları eğitimini amaçlayan proje, üç ayda 220 kadına ulaşmıştır.


 • RADYO PROGRAMI:

  Ümraniye yasal okur yazarlık projesi üzerine hazırlanan radyo programı, yakında, Radyo UMUT tarafından yayınlanmaya başlayacaktır.


 • TÜRKİYE'DE KADIN:

  Bu araştırma-eylem projesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygın olan gelenek ve göreneklerin bu bölgede yaşayan kadınların yaşamlarını nasıl etkilediğini ve bu konuda bölgeler arası farklılıkları inceleme amacını taşımakta.

  Araştırma konuları, "Aile içinde kadının konumu", "Kadının ekonomik yaşama katılımı" ve "Kadın ve Cinsellik" üst başlıklarından oluşmakta.


 • EĞITIM VE ATÖLYE ÇALİŞMALARİ:

  Kadın ve Internet, Kadın ve Cinsellik, Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz konularında yurt içi ve uluslararası eğitim gurupları ve atölye çalışmalarımız sürmektedir.