KADININ İNSAN HAKLARI PROJESİ

Projenin Amaçları


Bilimsel araştırma ve bulgularla toplumsal alanda gerekli olan çalışmalar arasında bir köprü kuracak ve dayanışma ağları oluşturacak olan bu projenin amaçları:

  • Türkiye'de kadının statüsüne ilişkin hukuksal, geleneksel ve töresel yasaları ve uygulamaları araştırmak ve kadının statüsünün geliştirilmesi için gerekli önerileri saptamak,

  • araştırma sonuçlarına dayanarak, kadın örgütlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek rapor, kitap, kitapçık, broşür ve görsel materyaller oluşturmak ve bunların ülke çapında dağıtımını sağlamak,

  • toplumun kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmesini sağlamak,

  • kadınların kendi statülerini geliştirmek konusunda kendi kendilerine yardımcı olmalarını ve bu konuda kendi yöntemlerini geliştirmelerini sağlayacak atölye çalışmaları,

  • merkezi ve bölgesel eğitim programları hazırlamak,

  • bağımsız kadın örgütlenmesini hızlandırmak ve destek olmak,

  • kadının statüsünü geliştirme konusunda çalışmalar yapan çeşitli kuruluş ve guruplar arasındaki bilgi akışını geliştirmek ve dayanışma ağlarının kurulmasını sağlamak,

  • araştırma bulgularımızın ışığında uluslararası "Uluslararası Kadın ve Hukuk Projesi" ne katkıda bulunmak ve Kadın ve Hukuk konusunda hazırlanacak olan uluslararası araştırma raporunu diğer ülke araştırmacılarıyla birlikte oluşturmak,

  • uluslararası hükümet dışı kuruluşlarla bilgi akışını ve karşılıklı desteği geliştirmektir.