Kadının İnsan Hakları Projesi


ULUSLARASI KADIN VE HUKUK PROJESİ"Uluslararası Kadın ve Hukuk Projesi"', 26 ülkede müslüman kadınların haklarına tesir eden olumlu ve olumsuz yasa maddelerini ve geleneklerden oluşan sosyal uygulamaları inceleyerek, kadının toplumsal statüsünü geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir projedir.

Türkiye, bu projeye katılan 26 müslüman toplum/ülke arasında, Ortadoğu'daki tek laik müslüman ülke olarak, kadının statüsünün gelişmesi konusunda öncü ve örnek bir rol oynamakla birlikte, 1926'da kabul edilen Medeni Kanunla Türk kadınına tanınan hakların kadınlar tarafından öğrenilip kullanılmasında eksiklikler olduğu birçok araştırmacı, yazar ve komisyon raporlarıyla tespit edilmiş bulunmaktadır.

Kadınının İnsan Hakları Projesi, Türkiye'de "'Kadın ve Hukuk Projesi'nin" gerçekleştirilmesini ve uygulanmasını üstüne alarak çalışmalarına başlamıştır.

Birçok kadın aktivist, meslek ve bilim kadınının katıldığı bu projenin amacı,

kadınların kendi statüleri hakkında bilinçlenmelerine yardımcı olacak ve bu

statüyü geliştirecek yöntemleri kendilerinin gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi akışı ve malzemeleri oluşturmaktır.