Önümüzdeki Süreci Yakından İlgilendiren Bazı Politikalarımız Üzerine insan

Önümüzdeki Süreci Yakından İlgilendiren Bazı Politikalarımız Üzerine

a- Derneğimiz Avrupa Ülkelerinin, Avrupa´daki mültecilerin Türkiye´ye iadeleri ile ilgili işbirliği önerilerini red etmiştir. Derneğimiz bu kararında, kurumumuzun devletlerden, hükümetlerden, partilerden bağımsız bir kurum olduğunu belirtmiş, şu anda Türkiye´de insan hakları açısından iadelerin insani hukuk koşullarının bulunmadığını belirtmiş, bu konuda Avrupa ülkelerinin iade politikalarının karşısında olduğumuzu ve eleştirdiğimizi net olarak belirtmiştir. Esas olarak insan hakları kurumları her insanın istediği coğrafyaya yerleşme hakkını ilke olarak savunur.

b- Derneğimiz 1996 yılında İstanbul´da yapılması düşünülen İnsani Yerleşim sorunlarının tartışılacağı HABİTAT-II (İnsan Yerleşim Konferansı)´nin, zorunlu göç, 2500 civarında köy boşaltmaları nedeniyle ev sahipliğini yapmaya Türkiye´nin hakkı olmadığını düşünmektedir. Bu nedenle derneğimiz HABİTAT´la ilgili ulusal komitede yer almayacağını ve alternatif toplantılar düzenleyeceğini açıklamıştır.

c- Derneğimiz Avrupa Birliği´nin savunucusu olmak veya karşıtı olmak konumunda değildir. Avrupa Birliği´ne girilse de girilmese de, Avrupa Birliği kapsamında insan hakları ihlallerinin kararlı takipçisi ve karşıtı olacaktır. Ancak, Türkiye´nin mevcut iç hukuk ve uygulamaları gözönüne alındığında bu haliyle Avrupa´nın imza attığı ulusalüstü hukuk bağıtlarının ihlali anlamına geleceğini belirtmektedir.

İnsan Hakları mücadelesinin paralel kurumlarıyla dernegimiz sıkı ve dostane bağlarını sürekli gözönünde tutar. Bu anlamda derneğimiz 1988-1990 sürecinde özellikle işkence tedavi rehabilitasyon merkezi oluşumuna önem vermiş ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı´nın (TİHV) kurulmasına öncülük etmiştir.

İHD, Uluslararası Af Örgütü, Fransa İnsan Hakları Konfederasyonu, Helsinki Watch, İşkence Rehabilitasyon Merkezi, BM İşkence İzleme Komitesi, Kiliseler Birliği başta olmak üzere tüm insan hakları kurumlarıyla diyalog halindedir.

Derneğimiz komisyonlar aracılığıyla çalışmakta olup, aidat ve bağışlarla mali sorunlarını çözmektedir. Sürekli çalışan komisyonların yanı sıra, gündeme göre geçici komisyonlarda oluşturulmaktadır.

Sürekli Komisyonlar:

Azınlık Hakları İzleme Komisyonu, Cezaevi Komisyonu, Çalışma Yaşamı Komisyonu, Çevre Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İşkence İzleme Komisyonu, Kültürel Haklar Komisyonu, Kürt Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu, Kayıplara Karşı Komisyon, Medya Komisyonu.