Kurumlaşma Açısından Ne Durumdayız insan

Kurumlaşma Açısından Ne Durumdayız

Şu anda 58 yerde şubemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 15 bini aşkın üyemiz mevcuttur. Olağanüstü Hal ve Mücavir bölge´de devlet baskıları neticesi 15 civarında şube ve temsilciliğimiz fiilen işlemez durumdadır. Şubelerimiz sürekli baskı altında tutulmakta, sürekli yöneticiler gözaltına alınmakta, mahkeme kararları verilmektedir. Bir çok şubelerimiz hakkında çok sayıda açılmış davalar vardır. İstanbul Şubesi hakkında şu anda devam eden 20´yi aşkın dava bulunmaktadır.
1990-1995 yılları arsında 13 yönetici ve üyemiz saldırılar neticesi yaşamını yitirmiştir.

1992´de şubelerimiz arası koordinasyonu kuvvetlendirmek için bölge temsilcilikleri oluşturulmuş, 3-4 ayda bir bölge toplantıları yapılmaktadır. Halen, Genel Merkez´ce her ay coğrafyamızı kapsayacak tarzda sistemli olarak Türkçe ve İngilizce aylık insan hakları raporları yayınlanmaktadır. Merkezi aylık bülten bazen 1 ay gecikmeli ama sistemli olarak yayınlanmaktadır. İstanbul Şebesi de uzun süreli gecikmelerle de olsa bülten, önemli güncel konularda özel sayı çıkarmaktadır.

1993-1994 sürecinde Avrupa Topluluğu´nun da katkısıyla Avrupa İnsan Hakları Komisyonu´na bireysel başvuru konusunda eğitim projesi yaşama geçirilmiş, bu proje kapsamında 600 civarında hukukçuya seminerler verilmiş, şu ana kadar Temel İnsan Hakları Belgelerini içeren 3 kitap, dernek yayını olarak çıkartılmıştır.

Önümüzdeki 1995-1996 döneminde "İnsan Hakları Mahkemesi Kararları"nın bir kitap halinde derlenmesi hedefli projeler yaşama geçirilecektir. İnsan Hakları Derneği´nin kurumlaşmasına yardımcı olması açısından bir radyo-tv, İnsan Hakları Yayınevi, İnsan Hakları Kütüphanesi, İnsan Hakları Enstitüsü, modern haberleşme ağı zorunlu amaçlardır.