Tüzükte Belirtilen Amaç (Özet) insan

Tüzükte Belirtilen Amaç (Özet)

Temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere, insan hakları ihlallerini araştırıp, saptayıp, önlenmesi yolunda girişimlerde bulunmak; iç hukukun insan hakları konusundaki uluslararsı belge ve antlaşmalarla yada bağdaşmayan hükümlerinden ayıklanması, cağdaş koşul ve yaşam doğrultusunda düzenlenmesi için çaba göstermek; hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, cinsiyet, dil, din ve siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır maddi ve manevi koşullar içinde geçmesi için her türlü çaba harcamayı amaçlamaktır.
Derneğimiz objektifliği; araştırmacılığı ve kanıtlayıcılığı ilke edinir. Bu tür çalışma tarzı müdahaleci, dinamik insan hakları çalışmasını birleştirmeyi amaçlar.