İnsan Hakları Derneği Nedir? insan İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) NEDİR?

Bugün, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu´nunda (FIDH) üyesi olan, yaşamın her alanında dil, din, ırk, cins, sınır, milliyet farkı gözetmeksizin insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden derneğimiz, 1986 yılının 17 Temmuz´unda 98 bilim adamı, yazar, hukukçu, mühendis, mimar, doktor, gazeteci, tutuklu-hükümlü yakınlarının biraraya gelmesiyle kuruldu. Türkiye´de ilki 1946 yılında, ikincisi 1962 yılında olmak üzere iki kez İnsan Hakları Derneği kurulmuş, ne varki bu girişimlerin yaşamı uzun sürmemiştir.

Zaten gelişmemiş olan temel hak ve özgürlüklerin tamamen rafa kaldırıldığı; 20´si adli 33´ü siyasi olmak üzere 53 insanımızın idam edildiği, yüzlerce insan hakkında verilen idam cezalarının kesinleşmesinin beklendiği, gözaltında kayıpların, karakollarda ölümlerin yaşandığı, milyonlarca insanın fişlendiği, fişleme ve güvenlik soruşturmalarının kitlesel ve kollektif bir nitelik kazandığı, 1980 sonrasında 70 bin insanın TCK 141-142-163. maddelerinden düşüncelerinden dolayı yargılandığı, 39 bin ton kadar gazete, dergi ve kitabın yakıldığı, yazar, yayıncı ve gazetecilere verilen hapis cezasının 2 bin yıla yaklaştığı, toplu sözleşme hakkının emekçilere çok görüldüğü, grev hakkının fiilen yok edildiği, güdümlü olmayan sendikaların kapatıldığı, 14 bin insanın vatandaşlıktan çıkarıldığı, 650 bini aşkın insanın gözaltına alınıp işkenceli sorgulardan geçirildiği, Kürtçe´nin konuşulmasını ve yazım dili olarak kullanılmasını engellemek için özel yasaların çkarıldığı (2932 sayılı yasa), köy, kasaba ve insan isimlerinin Kürtçe halinin değiştirildiği, sermaye sınıfının bazı partilerinin dahi kapatıldığı, YÖK yasası ile üniversitelerin kışla talimatlarıyla yönetilen orta dereceli okullara dönüştürüldüğü, azınlıklara Lozan´da tanınan bazı hakların da yasal düzenlemelerle geri alındığı, sıkıyönetim ve sıkı yönetimin devamı olan Olağanüstü Hal idarelerinin milyonlarca insan için kader haline getirildiği, doğal yargının yerini askeri mahkemeler ve DGM´lerin aldığı bir süreçte özgürlüklerin mücadelesi için 98 inançlı ve kararlı insan, İnsan Hakları Dernegi´ni kurmak ve geliştirmek üzere yola çıkıyorlardı.